Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

Het COT stelde in opdracht van het programma IV-HO het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs op. Het dreigingsbeeld geeft een beeld van dreigingen variërend van privacy en cybersecurity tot internationalisering. De 1ste editie werd op 6 juni gepresenteerd op de onderwijsconferentie Safe & Open. Hogescholen en universiteiten kunnen het beeld gebruiken als input voor de eigen risico-inventarisatie en de interne dialoog met het College van Bestuur over (integrale) veiligheid. Tevens is een placemat ontwikkeld met de belangrijkste dreigingen en vier reflectievragen voor de bestuurstafel. Het programma IV-HO streeft ernaar om jaarlijks het dreigingsbeeld te updaten zodat trends in dreigingen voor het hoger onderwijs zichtbaar worden.

Voor dreigingsbeeld en placemat, zie: dreigingsbeeld HO.