Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Expertpanel terrorisme 12 oktober 2018

Op 12 oktober organiseert het COT voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij Terrorisme (NHT) een expertpanel terrorisme. Aan het panel nemen experts van kennisinstellingen en veiligheidspartners deel. Het panel richt zich op trends in fenomenen, contraterrorisme en terrorisme­gevolgbestrijding.
In de bijeenkomst wordt de impact van actuele ontwikkelingen in onder meer capaciteiten, intenties en modus operandi op het terrorismerisico onderzocht. Aan de orde komen relevante thema’s zoals voertuigterrorisme, chemische wapens, inzet drones en cyberterrorisme. De opbrengsten van het panel worden gebruikt om NHT te informeren over actuele trends in terrorisme. Als u als expert op het gebied van terrorisme of terrorismebestrijding wilt deelnemen, stuur dan een email aan l.vandervarst@cot.nl.