Onderzoek 2017 ‘Hoe bereidt het bedrijfsleven zich voor op een crisis’?

Het onderzoeksbureau Kantar TNS onderzoekt in opdracht van Aon/COT hoe het bedrijfsleven zich voorbereidt op tal van crisissituaties.

Resultaten 2015
In 2015 liet Aon/COT voor het eerst door Kantar TNS onderzoeken hoe het bedrijfsleven haar crisisvoorbereiding en crisisresponse inricht. Een indrukwekkend aantal van 210 bedrijven nam deel aan dit onderzoek. Vier van de vijf bedrijven noemden uitval van ICT toen als de hoogste prioriteit in de voorbereiding op een crisis. Daarnaast stonden cyber en uitval van energie in de top 3. Meer dan de helft (57%) van de onderzochte bedrijven gaf aan tenminste één keer een crisis te hebben meegemaakt in de periode 2010 – 2015. Daarbij gaven deelnemende bedrijven aan dat de impact van de crisis het grootst was op de eigen organisatie, gevolg door de impact op de reputatie. Een derde van de deelnemers gaf aan niet te weten wat de kosten waren van de laatste crisissituatie. Bijna één op de tien bedrijven meldde een kostenpost van minimaal één miljoen euro.

Meedoen?
Wilt u voor 28 juni a.s. 8 minuten van u tijd vrijmaken? Doe mee aan het onderzoek.

Heeft u interesse om de resultaten dit najaar te ontvangen, stuur dan een mailbericht naar info@cot.nl onder vermelding van “onderzoek crisismanagement”.