COT en VNG lanceren adviesnotitie coronacrisis

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

Het advies aan voorzitters veiligheidsregio, burgemeesters en strategisch adviseurs is om de adviesnotitie regionaal te agenderen en te bespreken. Hierbij kunnen eigen leerpunten en een eventuele (tussentijdse) evaluatie worden benut.

Voor de handreiking is gebruik gemaakt van uitgebreide input vanuit de veiligheidsregio’s evenals input vanuit het landelijke programma COVID-19 van de rijksoverheid.

Bron: zie de adviesnotitie en de website van VNG.