Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Ongekende ongeregeldheden gemeente Eindhoven 24/01/2021

Het COT evalueerde in opdracht van de burgemeester van Eindhoven het optreden van de driehoek rondom de ongeregeldheden van 24 januari 2021. De beelden van deze ongeregeldheden en de woorden van de burgemeester werden (inter)nationaal nieuws.

Kijkend naar deze beelden dan bestaat de kans dat de vraag opkomt: 'wat is hier misgegaan?' Want hoe is anders te verklaren dat de binnenstad urenlang het toneel was van geweld? Na het zorgvuldig bestuderen van beschikbaar gestelde documenten, het voeren van gesprekken met diverse betrokkenen en het bekijken van vele uren beeldmateriaal, constateren wij dat de verklaring voor het feit dat het 24 januari zo uit de hand liep ligt niet zozeer in zaken die zijn `misgegaan¿ in de voorbereiding of op de dag zelf, maar met name in het feit dat zich onder de groep relschoppers een groep bevond die doelbewust en gericht de confrontatie met de politie zocht en zich daarvan door vrijwel niets liet weerhouden.

Download het rapport