Leerevaluaties hoogwater 2021 in Limburg

Onlangs verschenen er drie COT-rapporten: de leerevaluaties van het hoogwater 2021 in Limburg. Een ongekende ramp met een omvangrijke crisisoperatie. Gekeken is  wat er te leren is van de inzet van de crisisorganisaties van het Waterschap Limburg, de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wat duidelijk werd tijdens de onderzoeken naar het hoogwater is dat de omvang van deze ramp ongekend was en dat veel gevraagd is van de verschillende crisisorganisaties die op momenten met dezelfde issues te maken kregen. Nog dagelijks ervaren hulpverleners, bewoners en ondernemers impact van het hoogwater. In de rapportages heeft het COT aandacht voor wat goed ging in de aanpak en voor de zaken waar de crisisorganisaties van kunnen leren.

Het is de verwachting dat crises veroorzaakt door extreem weer geen uitzondering meer zullen zijn. Het is dus zaak nu na te denken over de gevolgen hiervan op de (crisis)organisatie. We zijn goed voorbereid op hoogwater in Nederland maar klimaat gerelateerde crises zorgen voor steeds nieuwe scenario’s waar we ons toch door kunnen laten verrassen.

De rapporten zijn te vinden op:

Waterschap Limburg:
Leerevaluatie Waterschap Limburg afgerond; Een crisis van ongekende omvang - Waterschap Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg:
Dit is wat wij leerden van de bestrijding hoogwater 2021 - Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl)

Veiligheidsregio Limburg Noord:
Leerpunten Hoogwater voor Veiligheidsregio Limburg-Noord - Veiligheidsregio Limburg-Noord (vrln.nl)