Abderrahman Kaouass (1975) is gespecialiseerd in strategische en bestuurlijke organisatievraagstukken rond veiligheids- en crisismanagement. Hij adviseert bedrijven en publieke organisaties bij de versterking en professionalisering van het crisisvermogen.

Zijn visie is dat crisismanagement geen aparte managementbenadering is, maar integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van een organisatie. Crisismanagement is van toegevoegde waarde bij het behalen van de doelstellingen van een organisatie. Vanuit deze visie wordt er een duurzame relatie gerealiseerd tussen crisismanagement en de reguliere organisatie en draagt het bij aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Abderrahman wordt veelvuldig gevraagd om onderzoeken te verrichten naar gevoelige en vertrouwelijke zaken binnen organisaties. Hij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied door o.a. artikelen in vakbladen te publiceren.