Anne van Grootveld (1986) is werkzaam als consultant en trainer bij het COT. Zij begeleidt publieke en private organisaties op uiteenlopende niveaus bij de implementatie van crisismanagement en het professionaliseren van het crisisvermogen.

Wanneer Anne op interactieve en pragmatische wijze groepen traint haalt zij haar hart op aan groepsdynamiek, situationeel bewustzijn en de ‘softe kant’ van het besluitvormingsproces. Haar specialisatie richt zich vooral op integrale samenwerking met interne- en externe partijen en de omgevingssensitiviteit van crisismanagers. Anne is van mening dat effectief crisismanagement ontstaat in het vooraf creëren van organisatorisch crisisvermogen en het adequaat acteren vanuit een integrale strategie.

Sinds begin 2019 versterkt Anne het COT. Zij baseert haar adviseurschap onder meer op haar jarenlange (internationale) ervaring bij de nationale politie en haar academische achtergrond gericht op een multidisciplinaire benadering van conflicten en veiligheidszaken.