Evelien Verberne (1986) is gespecialiseerd in (vaak complexe en gevoelige) calamiteitenonderzoeken voor diverse zorginstellingen (forensische zorg, GZ, GGZ, ouderenzorg en ziekenhuizen). Ook houdt zij zich bezig met het uitvoeren van evaluaties na incidenten en calamiteiten voor o.a. gemeenten, veiligheidsregio’s en woningcorporaties.

Vanuit die kennis ondersteunt ze organisaties ook bij het verbeteren van hun crisisorganisatie, onder andere door het opstellen van crisisplannen en producten om beter te kunnen sturen op veiligheid. Daarnaast houdt Evelien zich bezig met het adviseren en ondersteunen van (semi-)publieke organisaties bij de vormgeving en (door)ontwikkeling van hun visie op veiligheid.

Specialisaties

  • Calamiteiten- en crisisonderzoek
  • Crisisplannen
  • Zorgsector