Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Marco Zannoni

Directielid

Marco Zannoni (1979) is lid van de directie. Hij adviseert bestuurders en directies voor, tijdens en na crises en rond complexe veiligheidsvraagstukken. Binnen het veiligheids- en crisismanagement domein is hij gespecialiseerd in strategisch management, politiekbestuurlijke aspecten en de nafase. Hij werkt voor zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties waarbij zijn bijzondere aandacht uitgaat naar de zorgsector. Hij heeft ruime ervaring als adviseur in acute crisisteams en evalueerde tientallen incidenten en (bijna)crisissituaties. Hij stelt dat er patronen en regelmatigheden zitten in crises die het mogelijk maken een crisisdiagnose te stellen en zo te voorspellen voor welke uitdagingen organisaties komen te staan. Marco is in 2000 gestart bij het COT voor de advisering van de gemeente Enschede na de vuurwerkramp.