Menno Jansen (1972) geeft leiding aan de medewerkers van het COT en adviseert organisaties in het ontwikkelen en onderhouden van hun crisiscapaciteiten. Daarnaast geeft hij trainingen op het gebied van leiderschap en voorzitterschap én evalueert hij tactische en strategische crisisteams.

Zijn specialisatie richt zich vooral op het crisisvermogen van specifieke functionarissen in de crisisorganisatie, waarbij persoonlijk en situationeel leiderschap de belangrijke pijlers vormen. Hij besteedt veel aandacht aan de didactische kant van crisismanagement en ontwikkelt trainings- en oefenprogramma's die naadloos aansluiten bij wat de organisatie gewend is. Hij doet dit zowel bij private als publieke organisaties.

Menno is sinds 2012 werkzaam bij het COT en deed daarvoor ruime ervaring op als trainer en adviseur op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Daarvoor was hij ontwerper en regisseur van complexe crisisoefeningen en managementgames.