Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Octavi Hermans

Trainer/adviseur

Octavi Hermans (1983) ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van crisismanagement. Ze adviseert over OTO-trajecten en begeleidt trainings- en oefenactiviteiten die erop gericht zijn crisisteams of -functionarissen sterker te maken in hun rol.

Binnen het domein van crisismanagement specialiseert ze zich op tactisch-strategische teams en de (semi)publieke sector. Zij werkt voor onder meer veiligheidsregio's, zorg- en onderwijsinstellingen.

Sinds 2013 werkt Octavi bij het COT. Daarvoor werkte ze als trainer- en opleidingsadviseur binnen het bedrijfsleven en als beleidsadviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.