Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Paul van Hoof

Consultant

Paul van Hoof (1981) is adviseur en onderzoeker bij het COT. Hij adviseert en begeleidt (semi-/ publieke) organisaties op het gebied van crisis- en veiligheidsmanagement. Hij gaat graag de uitdaging aan om ‘een crisis te managen’ waar meerdere partijen en belangen betrokken zijn. Verder adviseert Paul overheden en organisaties die zich bezighouden met de veiligheid en stabiliteit van Nederland.

Paul baseert zijn adviseurschap onder meer op zijn langjarige ervaring bij de nationale politie. Zijn specialisaties liggen op het gebied van multidisciplinair optreden in (crisis)situaties en openbare orde en veiligheid. Hij is van mening dat integraliteit en het vermogen om buiten de gebaande paden te treden cruciale elementen zijn voor het duurzaam oplossen van complexe veiligheidsvraagstukken.