Roan Ligthart

Consultant/Adviseur Crisispreparatie

Roan Ligthart (1992) is werkzaam als consultant bij het COT. Hij traint crisisteams op verschillende niveaus en adviseert organisaties voor, tijdens en na crises. Roan is gespecialiseerd in crisispreparatie. Vanuit die specialisatie helpt hij organisaties om zich zo adequaat mogelijk voor te bereiden op crises. Hij vindt dat zowel opleiden, trainen als oefenen onderdeel moeten zijn van de integrale voorbereiding op crises.

Roan begeleidde voor het COT een groot aantal crisisoefeningen voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel in de publieke als private sector. Roan is een zeer ervaren oefenleider en krijgt energie van het ontwerpen en begeleiden van complexe oefeningen. Hij is er een voorvechter van om tijdens de crisispreparatiefase belangrijke stakeholders te betrekken. Integraal samenwerken begint volgens hem aan de voorkant.

Roan is veiligheidskundige en studeerde af aan de Universiteit Leiden in de richting van Crisis- and Security Manamagent. Hij deed onder andere onderzoek naar agressie op de spoedeisende hulp van verschillende ziekenhuizen en naar de aanpak van jihadisme in Nederland. Voordat Roan aan de slag ging voor het COT was hij onder andere werkzaam voor een financieel dienstverlener en voor rampenbestrijdingsorganisatie USAR.NL. In zijn vrije tijd is Roan actief als reservist voor de Koninklijke Luchtmacht.