Profiel en historie

Van Leiden naar Chicago

Het COT is eind jaren tachtig opgericht binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Leiden. De geestelijke vaders Uri Rosenthal en Erwin Muller hebben het initiatief dat startte binnen de vakgroep Bestuurskunde verder voortgezet en uitgebouwd onder de naam COT.

Het COT opereert met 20 medewerkers vanuit Rotterdam. Sinds 2008 als volledige dochteronderneming van Aon Nederland. Onze expertise combineert zich goed met de expertise van Aon op het gebied van risicomanagement. Waar vertrouwelijkheid of onafhankelijkheid van onze werkzaamheden dat vragen, voeren wij dat door in onze bedrijfsvoering en projectaanpak.

Van onderzoek naar advisering

In zijn beginjaren stond COT voor Crisis Onderzoeksteam, dat recht deed aan de nadruk op (evaluatie)onderzoek. Met het uitbreiden van de dienstverlening en expertisevelden werd de naam veranderd in ‘Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement’. Het COT combineert beleidsonderzoek met criminologie. Trainen met oefenen. Onderzoek achteraf, met advisering vooraf. De rode draad in onze dienstverlening vormt het werkgebied zelf: veiligheids- en crisismanagement.

In de dagelijkse werkpraktijk streeft het COT ernaar zelf ter plaatse waarnemingen te doen: binnen betrokken organisaties, op ‘onveilige’ stedelijke locaties en gedurende buitengewone omstandigheden. De analyses van het COT hebben zowel een kennisgerichte als een praktijkgerichte doelstelling.

Van praktijk naar papier

Door medewerkers van het COT wordt bewust veel gepubliceerd. Omdat wij kennis ontsluiten belangrijker vinden dan kennis verzamelen. Dit komt onder meer tot uiting in artikelen, rapporten (in opdracht) en boeken over politiek-bestuurlijk management, drugsbeleid, lokale criminaliteit, eergerelateerd geweld, jeugdcriminaliteit en hooliganisme. Op de kennispagina’s leest u hier meer over.