Uw instelling als schoolvoorbeeld

Een onderwijsinstelling wordt vaak dagelijks geconfronteerd met onveiligheid en ongewenste situaties. Vormen van (sociale) onveiligheid, zoals agressief gedrag, kleine criminaliteit, discriminatie en pesterijen. Een onderwijsinstelling hoort ook voorbereid te zijn op ingrijpendere situaties. Denk aan een hack, een school shooting, een TBC-besmetting en ongevallen in het buitenland. Of een vernietigende brand doet zich voor. Het zijn stuk voor stuk situaties die vragen om een trefzekere reactie.

Veiligheids- en crisismanagement

U wilt een prettig en veilig klimaat creëren binnen uw instelling. En voorbereid zijn op risicovolle gebeurtenissen. Deze twee zaken kunnen prima samengaan. Door preventief op te treden, door tijdige signalering van onveiligheid en heldere meldingsprocedures. En als er dan toch iets gebeurt, de organisatie op orde hebben om effectief te kunnen reageren en de situatie in goede banen te leiden.

Risicobeoordeling als basis

Geen twee onderwijsinstellingen zijn gelijk in populatie, locatie en aard van activiteiten. Met behulp van een risicoanalyse- en beoordeling krijgt u inzicht in fysieke en sociale veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan uw specifieke instelling. De risicobeoordeling biedt een goede basis om veiligheid integraal op te pakken. Zo raakt u geïnformeerd over uw fysieke en sociale veiligheidsrisico’s, uw kwetsbaarheden én uw voorbereiding op extreme situaties. U leert in welke mate huidige maatregelen afdoende zijn om de belangrijkste risico’s af te dichten en welke aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn.

Veiligheidsvisie en crisisplan

Als u uw risico’s kent, formuleert u uw ambities in een integrale veiligheidsvisie en vertaalt dat in beleid en praktische plannen en draaiboeken. Draaiboeken zijn nuttig in situaties van sociale onrust, voorvallen met leerlingen en medewerkers (in binnen- of buitenland), confrontatie met de media en tijdens de nafase van een incident (herdenking, nazorg). Een overkoepelend crisismanagementplan is de ‘kop’ op alle onderliggende plannen en geeft richting bij het afhandelen van allerhande casuïstiek.

Crisistrainingen

Weten wat gedaan moet worden. Vertrouwen bieden in ‘het aankunnen’. Daarop is het opleiden van de cruciale medewerkers en docenten binnen de crisisorganisatie gericht. Met crisistrainingen en -oefeningen zorgt u ervoor dat uw organisatie capabel en effectief optreedt bij een incident of crisis. Wat moet gebeuren is beschreven, vastgelegd en ingetraind. Dat creëert rust, tijd en vertrouwen voor alle betrokkenen. Juist in situaties dat daar de grootste behoefte aan is.

Vraagstukken en oplossingen

Wij zijn trots op onze verbinding met de onderwijssector. In de afgelopen jaren heeft het COT diverse universiteiten, hogescholen, ROC’s en andere instellingen en overheidsorganisaties in het onderwijsveld begeleid. Door onze structurele en langjarige samenwerking met meer dan 30 onderwijsinstellingen zijn wij goed ingevoerd in de uitdagingen. Rondom integraal veiligheidsbeleid, crisismanagement en de aanpak van incidenten en calamiteiten.

  • Inventarisatie & analyse veiligheidsrisico’s (security & safety)
  • Sociale en fysieke veiligheidsaudit
  • Opstellen veiligheidsvisie
  • Crisisplannen- en draaiboeken
  • Incidentenanalyse
  • Crisisoefeningen, workshops en trainingen voor centrale en decentrale (lokale) crisisteams