Spilfunctie in crisisbeheersing

Zeggen dat de wereld van crisisbeheersing in beweging is, is niet alleen een cliché maar ook een understatement. Een constatering die ook niet anders kan in een vakgebied dat nog jong is en volop in de belangstelling staat. En in een samenleving waar afnemende risicotolerantie en toenemende transparantie elkaar versterken.

De veiligheidsregio brengt als geen ander multidisciplinaire partners in de crisisbeheersing samen. U bereidt professionals voor om klaar te staan op de momenten dat het er echt toe doet. U heeft vele vraagstukken liggen, zoals de samenwerking tussen de blauwe, rode, witte en oranje kolom, en de samenwerking met externe, vitale organisaties.

Adequaat voorbereid zijn. Omgaan met klassieke en nieuwe risico’s. Structuren generiek inrichten en proportionele keuzes maken. Het wordt belangrijker dan ooit. Als veiligheidsregio bent u betrokken bij tal van beleidsontwikkelingen. Neem de vorming van regionale pools, de implementatie van competentie-eisen, de systeemoefeningen in samenspraak met IV&J en de praktische uitwerking van convenanten met vitale bedrijven.

En dan zijn er de nieuwe aandachtsgebieden. Want wat gaan veiligheidsregio’s betekenen bij continuïteitsvraagstukken, veroorzaakt door digitale risico’s of energie-uitval? Wat gebeurt er met incidenten die vooral maatschappelijke impact kennen? En in hoeverre gaan veiligheidsregio’s werk maken van risico’s rond zorginstellingen? Ze staan niet vanzelfsprekend in het risicoprofiel, maar houden menig bestuurder bezig.

Het verwerken van actuele ontwikkelingen vraagt de nodige tijd en keuzes. De meeste veiligheidsregio’s hebben voldoende kunde én capaciteit in huis om dit zelf vorm te geven. Maar ook daarbij kan een frisse, onafhankelijke blik van buiten helpen.

Vraagstukken en oplossingen

Met ruim 25 jaar ervaring in crisismanagement zijn wij ruimschoots betrokken geweest bij ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. We helpen veiligheidsregio’s in brede zin bij de professionalisering van crisismanagement. Door mee te denken over het vakgebied en over de positie van veiligheidsregio’s. Maar zeker ook door praktische oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden van ons type dienstverlening.

Advisering
  • Acute crisisadvisering
  • Advisering nafase
  • Beleidsvraagstukken
  • Detachering (bij piekdruktes en projecten)

Onderzoek & evaluatie
  • Incidentevaluaties
  • Beleidsonderzoek
  • Feitenreconstructies
  • Leerarena’s en andere lessensessies

Trainen en Oefenen

Voor een completer beeld van onze dienstverlening kunt u op de afzonderlijke pagina’s terecht.