Belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid

Corporaties hebben met regelmaat te maken met incidenten en calamiteiten, zoals een gasexplosie, grote asbestbrand of ICT-storing.

Huurders, politici, media en andere stakeholders verwachten dat corporaties zijn voorbereid op dit soort calamiteiten. En corporaties willen investeren vanwege maatschappelijke verantwoordelijk­heid, een goede zorg voor huurders en verantwoord werkgeverschap. Daarbij hoort een proportionele en gerichte voorbereiding op calamiteiten.

Woningcorporaties hebben regelmatig te maken met brand, explosies, asbest of een IT-verstoring. Ook het huisvesten van kwetsbare huurders brengt extra risico’s met zich mee. Tijdens een crisis kijkt de samenleving met een vergrootglas naar de (bestuurlijke) daadkracht van de corporatie. Bij een geringe beslissingstijd en een hoge mate van onzekerheid vraagt een crisis om een behandelingsdiscipline die buiten de dagelijkse orde van een corporatie valt. Bovendien gaat een crisis vaak gepaard met dilemma’s omtrent bestuurlijke verantwoordelijkheid. Op deze situatie dient een corporatie voorbereid te zijn.

Een proportionele en realistische voorbereiding

Het COT is er voorstander van dat organisaties zich op een proportionele en realistische wijze voorbereiden op crisissituaties. Realistisch betekent dat adviezen, trainingen en oefeningen nauw aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk en dat er casuïstiek en lessons learned uit de corporatiewereld en andere relevante sectoren worden gebruikt.

Voorbereiding op calamiteiten: uitdagingen voor corporaties

Op basis van onze samenwerking met corporaties op het gebied van veiligheid en crisismanagement, zien wij de volgende uitdagingen en vraagstukken:

  1. Doorontwikkeling van incidenten naar strategisch crisismanagement
  2. Samenwerking en coördinatie met gemeente, hulpdiensten en veiligheidsregio’s
  3. Waarborgen van samenhang in plannen en procedures
  4. Implementatie en borging gericht op leren en verbeteren

COT diensten

Adviseurs en trainers van het COT kunnen uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen op het gebied van veiligheid en crisismanagement, waaronder:

  • Implementeren van integraal crisismanagement
  • Opstellen van een ‘all hazard’ calamiteitenplan
  • Interactief beoefenen van crisisteams
  • Gerichte trainingen voor leden van het crisisteam, zoals de voorzitter en adviseurs
  • Ontwikkelen van scenariokaarten voor specifieke crisistypen