Uw zorg is onze zorg

De dagelijkse zorg voor cliënten/patiënten en hun veiligheid behoort tot uw primaire taak. Daarom wilt u voorbereid zijn als de kwaliteit en de veiligheid van zorg - van mensen, patiëntgegevens, zorgprocessen - in het geding komen.

Zorgcontext

U kent de voorbeelden. Vele miljoenen geïnvesteerd in veiligheid, en toch breekt er brand uit. Medewerkers worden intensief geïnstrueerd, en toch vindt er nalatig gedrag plaats. Jarenlang geïnvesteerd in een programma patiënt­veiligheid, maar de resultaten blijven uit. Kwaliteit en veiligheid en in het verlengde hiervan crisismanagement zijn onderwerpen die in de zorg steeds meer aandacht hebben gekregen. Mede daardoor wordt het steeds belangrijker om regie te voeren op alle veiligheidsvraagstukken.
Het gaat daarbij om een veelheid van aandachtsgebieden. Van verantwoording na een calamiteit tot het beoordelen van klachten en signalen. En van klassieke vraagstukken rond brandveiligheid en bedrijfshulpverlening tot en met uitval van energie, onbereikbaarheid van cruciale systemen zoals het EPD of privacy­gevoelige patiëntgegevens die ineens ‘op straat’ liggen. Onder alle omstandigheden moet uw instelling een acceptabel niveau van kwaliteit en veiligheid bieden én voorbereid zijn op heftige calamiteiten.

Vraagstukken en oplossingen

Het COT is actief in alle zorgsectoren: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en gehandicaptenzorg. Wij kunnen u helpen met calamiteitenonderzoek (o.a. voor de IGZ), het versterken van uw overkoepelende regie op veiligheidsvraagstukken en met het versterken van uw crisismanagement. Wij bieden onder meer: