Crisismanagement in de zorg

Het dagelijkse management van zorgaanbod is al complex genoeg. Laat staan zorgcontinuïteit in tijden van crisis. Toch wordt er van uw instelling verwacht dat de kwaliteit en veiligheid binnen alle omstandigheden gegarandeerd is.

We zien in de zorgsector steeds vaker incidenten, calamiteiten en issues die - mits niet voorzien van een gedisciplineerde aanpak - in een crisis kunnen uitmonden. Bekende voorbeelden zijn inmiddels de wateroverlast en ontruiming bij het VUmc, de lek van patiëntgegevens bij het Groene Hart Ziekenhuis en de hack van een ziekenhuis in de VS.

Een ernstige calamiteit of crisis vergt allereerst een goede respons van bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening, de medische dienst, de ICT-afdeling en hulpdiensten. Dit om de veiligheid te garanderen. Het vergt echter zeker ook de betrokkenheid van management en bestuur. De omgang met interne en externe communicatie, het contact met IGZ en de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de afstemming met een burgemeester, vragen om een integrale crisisaanpak.

Voorbereid op crisis

Dit vergt dat u adequaat én proportioneel bent voorbereid. Start met het opstellen van een integraal crisisplan dat verder gaat dan een ontruimings- of rampenopvangplan (ZiROP). Het COT heeft inmiddels voor tientallen zorginstellingen een integraal crisisplan opgesteld, veelal in samenwerking met acute zorgregio’s.

Daarna kunt u gerichte crisistrainingen en -oefeningen organiseren die passen bij uw risico’s (CBRN, lek patiëntgegevens, uitval ICT, etc.). Het COT organiseert trainingen en oefeningen voor ziekenhuizen, GGZ- en andere zorginstellingen. Wij trainen RvB’s, voorzitters crisisteams en beoefenen de hele keten. Vanuit het Ministerie van VWS is sinds oktober 2008 een stimuleringsregeling van kracht, waarin extra middelen voor oefendoelen in het kader van de regionaal opgeschaalde acute zorg (ROAZ) beschikbaar zijn gesteld (OTO-gelden).

Ons aanbod voor zorginstellingen bestaat onder meer uit: