“Te weten dat je onwetend bent, is het begin van alle wijsheid”

Viviane van Avelon

Veiligheidsmanagement

Het terrein van veiligheids- en crisismanagement vormt een steeds omvangrijker werkveld. Het strekt zich uit van vraagstukken over de inrichting van security management, de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid, tot de voorbereiding op crisissituaties.

Het COT heeft zich met name gespecialiseerd in díe vraagstukken die complex, strategisch en multidisciplinair zijn. Vraagstukken waarbij meerdere organisaties betrokken zijn of strategische belangen op het spel staan.

Op deze expertisepagina treft u specifieke thema’s aan waar wij verdere specialisatie in hebben opgebouwd.