Feestelijk en veilig

Er worden jaarlijks vele duizenden evenementen georganiseerd. Door een goede voorbereiding van organisator, gemeente en politie verloopt dat in veel gevallen zonder problemen. Wij streven samen met u naar feestelijke en veilige evenementen.

Evenementen en veiligheid

De organisatie van een evenement is een complexe aangelegenheid. Zeker als het aankomt op vergunningen en veiligheid. Er zijn veel betrokkenen en de belangen rond evenementen zijn groot. Evenementenorganisatoren investeren veel geld. Gemeenten zien het als onderdeel van hun city marketing. En voor bezoekers vormen evenementen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.

Gecoördineerde aanpak

Aspecten die een rol spelen in de organisatie zijn de risicoanalyse, de vergunningverlening, de gezamenlijke voorbereiding en de gecoördineerde aanpak tijdens het evenement. Van de eerste voorbereiding tot en met de uitvoering: veiligheid hoort integraal onderdeel te zijn van ieder evenement. Dit komt wat ons betreft tot uiting in de brede scope waarmee naar risico's wordt gekeken, in de betrokkenheid van alle relevante partners en in de manier waarop betrokken organisaties zich met elkaar voorbereiden op mogelijke risico's en incidenten.

Vraagstukken & oplossingen

Onze aanpak is erop gericht om 'witte vlekken' in uw aanpak te signaleren, samenwerking tussen partners te bevorderen en om u meer inzicht te geven in potentiële risico's en de gevolgen daarvan. Voor de volgende diensten op het gebied van evenementen kunt u bij het COT terecht:

  • Risicoanalyse evenementen
  • Opstellen scenariokaart(en) evenementen
  • Crisisoefening evenementen
  • Evaluatieonderzoek evenementen

Het begrijpen van onderliggende patronen en oorzaken van ordeverstoringen is essentieel bij het voorkomen van nieuwe. Een evaluatieonderzoek met een reconstructie van de gebeurtenissen legt bloot welke activiteiten zijn ondernomen om de ordeverstoringen te voorkomen of te beperken. Dergelijk onderzoek is relevant in het kader van het afleggen van publieke verantwoording.