Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Als het broeit

Schokkende en extreme gebeurtenissen kunnen voor heftige emoties en reacties in de samenleving zorgen. Zodanig dat hierdoor de situatie onverwacht snel kan escaleren en het managen van emoties en percepties centraal komt te staan.

Maatschappelijke onrust

Van de overheid, maar ook van organisaties wordt verwacht dat zij schokkende gebeurtenissen en incidenten daadkrachtig aanpakken. Dat betekent ook voortijdig voorzien dat onrust en escalatie een rol kunnen gaan spelen. Door de impact van een gebeurtenis. Het unieke. Of de omvang. Zoals bij alle andere soorten crisis kan ook hier sprake zijn van een situatie die broeit of een situatie die plotseling ontstaat. In beide gevallen geldt dat maatschappelijke onrust zeer tijdgeest, plaats en cultuurgebonden zijn.

Bij zaken die al langer 'broeien' wilt u dit vroegtijdig kunnen ontdekken, de impact kunnen inschatten en weten welke methodes er zijn om de situatie te deëscaleren. Vaak zijn dit vraagstukken die te maken hebben met bepaalden wijken, evenementen, (etnische) groeperingen of een optelsom van dieperliggende maatschappelijke problemen. Belangrijk streven is dat acties en maatregelen niet tot verergerde tegen(re)acties leiden.

De laatste jaren zijn we echter ook regelmatig geconfronteerd met plotselinge, ingrijpende gebeurtenissen die voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zoals de moord op Fortuyn en Theo van Gogh, de cartooncrisis in Denemarken en het schietdrama in Alphen. Steeds vaker zien we ook situaties waarbij bestuurders over wetenschap en voorkennis beschikken die in de samenleving tot een grote schok zal leiden. In al die situaties komt het erop aan om een juiste balans te vinden tussen 'onderschatting' en 'te groot maken', de juiste maatregelen, een zorgvuldig communicatietraject en het op een goede manier betrekken van netwerkpartners.

Vraagstukken & oplossingen

Bij de voorbereiding op het omgaan met maatschappelijke onrust integreren wij de 'aanpak omgaan met maatschappelijke onrust' binnen uw bestaande crisisplan. Verder heeft het COT ruime ervaring met (dreigende) crisissituaties en adviseert daarbij zowel preventief (voorbereiding en aanpak) als in de nafase (advisering en evaluatief en reconstructief onderzoek).