Openbare orde in het gedrang

Grootschalige ordeverstoringen, rellen en duurzame verstoringen van de openbare orde zijn van alle tijden. Zij plaatsen de autoriteiten veelal voor een grote uitdaging. Door te leren van ordeverstoringen ontstaat ook zicht op 'best practices' bij het aanpakken ervan.

Ordeverstoringen

Het begrijpen van onderliggende patronen en oorzaken van ordeverstoringen is essentieel bij het voorkomen van nieuwe. Een evaluatieonderzoek met een reconstructie van de gebeurtenissen legt bloot welke activiteiten zijn ondernomen om de ordeverstoringen te voorkomen of te beperken. Dergelijk onderzoek is relevant in het kader van het afleggen van publieke verantwoording.

Fenomenen

Daarnaast kan onderzoek naar de achtergrond van ongeregeldheden handvatten bieden voor toekomstig beleid: van welke gelegenheidsstructuren is sprake en hoe kunnen nieuwe ongeregeldheden worden voorkomen. Maar ook kan een ordeverstoring aanleiding zijn om een specifiek fenomeen te onderzoeken, zoals 'het grootste, terugkerende evenement van het jaar': oud en nieuw.

Vraagstukken en oplossingen

Het COT heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek naar ongeregeldheden, grootschalige ordeverstoringen en duurzame verstoringen van de openbare orde.

Mogelijke activiteiten van het COT op het terrein van openbare orde zijn:

  • Scenariosessie ter voorbereiding op het handelen bij ongeregeldheden
  • Evaluatieonderzoeken ongeregeldheden
  • Evaluaties van de aanpak van ongeregeldheden
  • Strategische advisering voor, tijdens en na