Een leefbare en veilige samenleving

Op een veilige manier samen wonen, werken en leven is niet altijd vanzelfsprekend. Lokale veiligheidsproblemen kunnen veel overlast en onmin veroorzaken en daarmee de lokale veiligheidsagenda bepalen.

Lokale veiligheid

Actuele veiligheidsproblemen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op het prettig wonen, werken en leven in een stad of dorp. Om te weten wat werkt, moet je eerst weten wat er speelt en waarom. Veiligheidsproblemen staan immers nooit op zichzelf. Zij zijn verbonden met elkaar en kennen diverse oorzaken.

Grip op de gemeentelijke regie

Veiligheidszorg is een gedeelde zorg van diverse veiligheidspartners en maatschappelijke organisaties. Grip houden op het complexe veld van veiligheidsspelers en problemen is een basisvereiste, maar vaak vormt helder en effectief regievoeren een uitdaging. Omdat er verschillen in prioriteiten zijn, afstemmingsproblemen of een gebrekkige informatie-uitwisseling. Regelmatig zien we ook een grote kloof tussen papier en uitvoeringspraktijk.

Het COT adviseert u graag over de bouwstenen van een effectieve regierol: afstemming, monitoring, informatie-uitwisseling, gezamenlijk probleemeigenaarschap en het bereiken van een constructieve interactie tussen alle veiligheidsspelers.

Vraagstukken & oplossingen

Het COT biedt u 'hands-on' onderzoek en advies, variërend van de aanpak van probleemjongeren, drugsoverlast, openbare orde problematiek, interpersoonlijk geweld tot politieonderzoek.

Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende producten en diensten:

  • Scenariosessie op veiligheidsthema's
  • Advisering op gemeentelijke regie
  • Thematische onderzoeken (veiligheidsthema's)
  • Evaluatieonderzoek beleid en aanpak