Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Een leefbare en veilige samenleving

Op een veilige manier samen wonen, werken en leven is niet altijd vanzelfsprekend. Lokale veiligheidsproblemen kunnen veel overlast en onmin veroorzaken en daarmee de lokale veiligheidsagenda bepalen.

Lokale veiligheid

Actuele veiligheidsproblemen kunnen van doorslaggevende invloed zijn op het prettig wonen, werken en leven in een stad of dorp. Om te weten wat werkt, moet je eerst weten wat er speelt en waarom. Veiligheidsproblemen staan immers nooit op zichzelf. Zij zijn verbonden met elkaar en kennen diverse oorzaken.

Grip op de gemeentelijke regie

Veiligheidszorg is een gedeelde zorg van diverse veiligheidspartners en maatschappelijke organisaties. U bent als gemeente verantwoordelijk voor de regie. Grip houden op het complexe veld van veiligheidsspelers en problemen is een basisvereiste, maar vaak vormt helder en effectief regievoeren een uitdaging. Omdat er verschillen in prioriteiten zijn, afstemmingsproblemen of een gebrekkige informatie-uitwisseling. Regelmatig zien we ook een grote kloof tussen papier en uitvoeringspraktijk.

Lokale veiligheidsthema's

Bovendien is het een breed speelveld waar u mee te maken heeft. De top 5 van lokale veiligheidsthema's 2009-2011 (bron: VNG) laat dit zien:

 1. Overlast door jongeren
 2. Alcohol- en/of drugsproblematiek jongeren
 3. Overlast woon- en leefomgeving
 4. Onveiligheidsgevoelens burgers
 5. Verkeersveiligheid

Het COT adviseert u graag over de bouwstenen van een effectieve regierol: afstemming, monitoring, informatie-uitwisseling, gezamenlijk probleemeigenaarschap en het bereiken van een constructieve interactie tussen alle veiligheidsspelers. Bovendien helpen we u om kennis op te bouwen rond specifieke veiligheidsvraagstukken en -domeinen. Veiligheid is namelijk uw kerntaak en onze core business.

Vraagstukken & oplossingen

Het COT biedt u 'hands-on' onderzoek en advies, variërend van de aanpak van probleemjongeren, drugsoverlast, openbare orde problematiek, interpersoonlijk geweld tot politieonderzoek.

Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende producten en diensten:

 • Advisering integraal veiligheidsbeleid
 • Advisering gemeentelijke regie
 • Fenomeen en trendonderzoek
 • Thematische onderzoeken (veiligheidsthema's)
 • Evaluatieonderzoek beleid en aanpak
 • Strategische veiligheidsanalyses